Upload
Login or register

TopDawg

Last status update:
-
Gender: male
Date Signed Up:1/15/2010
Last Login:7/30/2016
FunnyJunk Career Stats
Comment Ranking:#3987
Highest Content Rank:#10856
Highest Comment Rank:#1248
Content Thumbs: 59 total,  104 ,  45
Comment Thumbs: 10602 total,  11833 ,  1231
Content Level Progress: 60% (3/5)
Level 1 Content: New Here → Level 2 Content: New Here
Comment Level Progress: 73% (73/100)
Level 286 Comments: More Thumbs Than A Hiroshima Survivor → Level 287 Comments: More Thumbs Than A Hiroshima Survivor
Subscribers:0
Content Views:12632
Times Content Favorited:7 times
Total Comments Made:2865
FJ Points:8696
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA