Upload
Login or register

TopDawg

Last status update:
-
Gender: male
Date Signed Up:1/15/2010
Last Login:7/23/2016
FunnyJunk Career Stats
Comment Ranking:#4527
Highest Content Rank:#10856
Highest Comment Rank:#1248
Content Thumbs: 59 total,  104 ,  45
Comment Thumbs: 10490 total,  11709 ,  1219
Content Level Progress: 60% (3/5)
Level 1 Content: New Here → Level 2 Content: New Here
Comment Level Progress: 61% (61/100)
Level 285 Comments: More Thumbs Than A Hiroshima Survivor → Level 286 Comments: More Thumbs Than A Hiroshima Survivor
Subscribers:0
Content Views:12623
Times Content Favorited:7 times
Total Comments Made:2854
FJ Points:8606
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA