Upload
Login or register

TopDawg

Last status update:
-
Gender: male
Date Signed Up:1/15/2010
Last Login:8/27/2016
FunnyJunk Career Stats
Comment Ranking:#3796
Highest Content Rank:#10856
Highest Comment Rank:#1248
Content Thumbs: 59 total,  104 ,  45
Comment Thumbs: 10679 total,  11914 ,  1235
Content Level Progress: 60% (3/5)
Level 1 Content: New Here → Level 2 Content: New Here
Comment Level Progress: 50% (50/100)
Level 287 Comments: More Thumbs Than A Hiroshima Survivor → Level 288 Comments: More Thumbs Than A Hiroshima Survivor
Subscribers:0
Content Views:12643
Times Content Favorited:7 times
Total Comments Made:2880
FJ Points:8757
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA