Upload
Login or register

Rattaz

Last status update:
-
Gender: male
Age: 22
Date Signed Up:8/07/2010
Location:Norway
FunnyJunk Career Stats
Content Thumbs: 787 total,  980 ,  193
Comment Thumbs: 2831 total,  3200 ,  369
Content Level Progress: 70% (7/10)
Level 78 Content: FJ Cultist → Level 79 Content: FJ Cultist
Comment Level Progress: 20% (20/100)
Level 228 Comments: Mind Blower → Level 229 Comments: Mind Blower
Subscribers:4
Content Views:28469
Times Content Favorited:45 times
Total Comments Made:919
FJ Points:3605
Sup. I enjoy travelling etc.

latest user's comments

#373 - Diablo III. 05/19/2012 on Yeah I'm Dead 0
#372 - Alcoholic, I guess  [+] (1 new reply) 05/19/2012 on Yeah I'm Dead 0
#375 - unsatisfied (05/19/2012) [-]
Or that
#180 - Ofc 05/19/2012 on FACT: Australian 0
#31 - Jaa, men du sier det på en måte som at du gleder deg til nor…  [+] (2 new replies) 05/16/2012 on FACT: Australian +1
User avatar
#32 - chupiter (05/16/2012) [-]
Haha, ja eg var i overkant krass. Eg ser den. Eg meiner ikkje befolkinga, eg tenker meir på norsk-engelsken som dør ut. Det kom ikkje heilt rett ut. We cool?
User avatar
#180 - Rattaz (05/19/2012) [-]
Ofc
#23 - I sound australian when I say it.  [+] (4 new replies) 05/16/2012 on FACT: Australian 0
User avatar
#29 - chupiter (05/16/2012) [-]
Ja, men eg snakkar om foreldregenerasjonen. Eg høyrest nok litt krass ut, og ville nok kverulere. Men du er sikkert ikkje 40-50 år heller. Noko som tilseier at du snakakr betre engelsk enn foreldra dine.
User avatar
#31 - Rattaz (05/16/2012) [-]
Jaa, men du sier det på en måte som at du gleder deg til norges befolkning dør ut, omtrent.
User avatar
#32 - chupiter (05/16/2012) [-]
Haha, ja eg var i overkant krass. Eg ser den. Eg meiner ikkje befolkinga, eg tenker meir på norsk-engelsken som dør ut. Det kom ikkje heilt rett ut. We cool?
User avatar
#180 - Rattaz (05/19/2012) [-]
Ofc
#132 - 2 years ago, I was actually so in love with one girl I wouldn'… 05/16/2012 on ... +4
#30 - The internet can't handle such bad words. 05/13/2012 on random stoner comic 0
#402 - Comment deleted 05/11/2012 on Special talent 0
#243 - ... **** 05/09/2012 on Rape Ninja 0
#241 - **Rattaz rolled a random image posted in comment #94 at Br…  [+] (1 new reply) 05/09/2012 on Rape Ninja +1
User avatar
#243 - Rattaz (05/09/2012) [-]
... Fuck