x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - Vraay (05/04/2011) [-]
So... You're danish?
User avatar #2 to #1 - BraindeadBuddha (05/04/2011) [-]
Yup, feels good :)
User avatar #3 to #2 - Vraay (05/04/2011) [-]
I know what you mean, man. I know exactly what you mean. :b
User avatar #4 to #3 - BraindeadBuddha (05/04/2011) [-]
Hehe, ja, vi har det jo meget godt her i lille dannevang, med vores snaps og vores hygge skal vi jo nok overleve :)
User avatar #5 to #4 - Vraay (05/04/2011) [-]
Hehe, jeg bor i saa i koebenhavn, men her er da ogsaa hyggeligt. ^^
User avatar #6 to #5 - BraindeadBuddha (05/04/2011) [-]
Eyy, rart, Koebenhavn er bestemt et hyggeligt sted (det meste af tiden) :)
User avatar #7 to #6 - Vraay (05/04/2011) [-]
Det har du ret i, om dagen er det hyggeligt. Men om aftenen er det ikke rigtig sjovt, hehe. Tror der er mere hyggeligt i Dannevang?
User avatar #8 to #7 - BraindeadBuddha (05/04/2011) [-]
Jeg mente det nu som hele landet, det kaldes jo ligeledes Dannevang, selvom det gammeldags, saadan et slags 1800 tals ord er det vel egentlig. :)

Selv bor jeg i Assens paa Fyn (foedt og opvokset i Jylland dog), og det faktisk heller ikke lige hyggeligt altid om natten hvis man er de forkerte steder. Selvom det sikkert er svaert at tro paa hvis man er fra det store Kjoewenhavn. ;)

Hov. Det var meget jeg pludselig fik skrevet.
 Friends (0)