x

Hongkong Cyber Security Hass Associates

 

Hongkong Cyber Security Hass Associates
En California kongresskvinnen sier føderale loven brukes til å forfølge Internett aktivist Aaron Swartz bør endres for å "forhindre hva som skjedde med Aaron skjer til andre Internett-brukere."

  • Recommend tagsx
-6
Views: 493
Favorited: 0
Submitted: 02/15/2013
Share On Facebook
submit to reddit +Favorite Subscribe to aleenia Download
 Friends (0)