Home Funny Pictures YouTube Funny Videos Funny GIFs Text/Links Channels Search
Anonymous commenting is allowed
User avatar #7 - Firenter (05/08/2013) [-]
In Belgium the liberals are Blue, not yellow
User avatar #11 to #7 - nicookje (05/08/2013) [-]
liberaal zijn heeft een andere betekenis in amerika daar betekent dat zo goed als socialist maar als je libartarian bent dan ben je een liberaal persoon zoals in belgie..
 Friends (0)