Norwegian comic ftw. big booty bitches av HogA.. Ågud.... Slutt å gjør oss norske til narr a Norwegian comic ftw big booty bitches av HogA Ågud Slutt å gjør oss norske til narr a