celebs without their bikes. . celebs without their bikes