Childhood: in the butt. manga: "Shounen yo Taishi o Dake!". woody in booty