Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#44 - astraea
Reply +4
(11/30/2012) [-]
You are a ******* whore, taikakalu.
#67 to #44 - taikakalu [OP]
Reply -1
(11/30/2012) [-]
Well that's a rough opinion.
#70 to #67 - astraea
Reply 0
(11/30/2012) [-]
No, **** you telemarketer piece of ****
#72 to #70 - taikakalu [OP]
Reply 0
(11/30/2012) [-]
Rrrright.
#73 to #72 - astraea
Reply -1
(11/30/2012) [-]
**** you.
#49 to #44 - acidjunk
Reply +4
(11/30/2012) [-]
MFW when i notice OP's name means Magicdick in finland
#68 to #49 - taikakalu [OP]
Reply +1
(11/30/2012) [-]
Hyvinkin oikeassa olet. Tai tässä tapauksessa se on kylläkin mikä tahansa taikaesine, ei välttämättä penis.