x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #13 - poelske (11/24/2012) [-]
Zeg a.u.b. dat dit niet in Belgiƫ is
User avatar #14 to #13 - deadmauf (11/24/2012) [-]
Zwolle - NL
User avatar #15 to #14 - poelske (11/24/2012) [-]
ok :P gelukkig
User avatar #16 to #15 - deadmauf (11/24/2012) [-]
houdt men in vlaanderen niet van anus burgers dan?

Hier is het nationale koek
User avatar #32 to #16 - SognaVetr (11/25/2012) [-]
Eindelijk eens een Nederlander op FJ die niet onmiddelijk "KANKER NEDERDRAAD" begint te spammen. Verdient een groen duimpje.
User avatar #34 to #32 - deadmauf (11/25/2012) [-]
Tjah, hoe dat woord als bijwoord of bijvoegelijk naamwoord is geaccepteerd in de nederlandse taal snap ik ook niet...

Als iets als kankermooi of kankerlekker beschouwd wordt, dan hoeft t voor mij niet meer...

User avatar #17 to #16 - poelske (11/24/2012) [-]
ik heb er nog nooit van gehoord xD
 Friends (0)