Icelandic for Dummies. .. ó guð

Comments(290):

[ 290 comments ]

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - mchelgmasta (11/01/2012) [+] (54 replies)
ó guð
#160 - sbg (11/02/2012) [+] (19 replies)
Það stendur ekkert áhugavert né fyndið hérna og í rauninni er þessi texti algjörlega tilgangslaus með þeim eina tilgangi að láta þig, sem ert að lesa þessa athugasemd, leita af þýðingu á veraldarvefnum. Einnig vil ég benda á það að myndin sem fylgir hér með er algjörlega handahófskennd og hefur ekkert að segja um þennan texta (sem hafði í raun aldrei neinn punkt). Hérna fyrir neðan ætla ég svo að koma fyrir ör sem bendir á myndina sem lætur hana lýta út fyrir að tengjast textanum mínum á einhvern hátt. Ef svo ólíklega vill til að þú ert íslendingur væri tilvalið ef þú gætir gefið mér einn þumal svo þetta líti út fyrir að vera eitthvað af viti!!!
<--------------------------------
#5 - neededllama (11/02/2012) [+] (6 replies)
I know that's funny and all, but that's actually really helpful if you're just visiting Iceland and need to know some simple stuff.
0
#13 - longer has deleted their comment [+] (26 replies)
+37
#175 to #132 - doctorlean **User deleted account** has deleted their comment [-]
+34
#176 - anonsoftomarroww **User deleted account** has deleted their comment [+] (7 replies)
#190 - thisisrarity (11/02/2012) [-]
Previously in Iceland
#198 - weirddark ONLINE (11/02/2012) [-]
it all makes sense now!
#127 - psychobeastjr (11/02/2012) [+] (6 replies)
Who needs Iceland when you've got... SWEDEN!
Who needs Iceland when you've got... SWEDEN!
#40 - GrimRaper (11/02/2012) [+] (13 replies)
Bitches don't know about our ð / Ð :D
#80 to #40 - ponyswagger (11/02/2012) [-]
Æ Ø Å
#214 - Hyoukin (11/02/2012) [+] (8 replies)
#103 - jonki (11/02/2012) [-]
I'm an Icelander and I approve of this message. And also..... Eyjafjallajökull
#20 - harryboom ONLINE (11/02/2012) [+] (12 replies)
User avatar #102 - imamawesome (11/02/2012) [+] (5 replies)
getiði thumbað þetta svo útlenska fólkið haldi að þetta sé eitthvað fyndið
#7 - bazda ONLINE (11/02/2012) [+] (24 replies)
I've heard Icelandic is one of the hardest languages on earth to learn. Also Finnish.
#9 to #8 - KungFuZerO ONLINE (11/02/2012) [-]
...Finnish
User avatar #114 - thechosentroll (11/02/2012) [+] (11 replies)
Майната ви, аз пък мога да говоря на български.
#119 to #114 - thice (11/02/2012) [-]
helvettes russer
helvettes russer
#227 - supersqueegee (11/02/2012) [-]
At first, I only read the main comic. XD
MFW
#87 - cinematicbrix (11/02/2012) [-]
"Takk fyrir!"

This is what I thought of.
#179 - happygrowman (11/02/2012) [-]
**happygrowman rolled a random image posted in comment #1399981 at MLP Friendly Board ** hfw his name is actually "key"
#225 - ancel (11/02/2012) [+] (1 reply)
**ancel rolled a random image posted in comment #1438553 at MLP Friendly Board **
0
#16 - longer has deleted their comment [+] (4 replies)
User avatar #18 to #16 - peacerock (11/02/2012) [-]
and fresh air in a jar
[ 290 comments ]
Leave a comment
 Friends (0)