x
Anonymous comments allowed.
#27 - steine (09/25/2012) [-]
Russ this year! cant ******* wait :D Russ2013 <3
#41 to #27 - stianfortun (09/25/2012) [-]
neeei, svart russ som e tingen!
#42 to #41 - stianfortun (09/25/2012) [-]
svartruss
User avatar #81 to #42 - thisishardtofapto (09/25/2012) [-]
jeg var russ i år og to ting er sikkert. det kommer til å bli BEDRE enn noen noensinne har fortalt dere OG det er lettere å hooke pene jenter hvis man er rødruss. blåruss vinner, alltid. rødruss etter og så svartruss, for noen jenter synes svartruss er spennende, men det er litt mer "status" blant jentene fra Oslo Vest å være vanlig rød/blå

men det er ikke noe problem å hooke uansett.....
 Friends (0)