Upload
Login or register
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
#27 - steine
Reply +11 123456789123345869
(09/25/2012) [-]
Russ this year! cant ******* wait :D Russ2013 <3
#41 to #27 - stianfortun
Reply 0 123456789123345869
(09/25/2012) [-]
neeei, svart russ som e tingen!
#42 to #41 - stianfortun
Reply +2 123456789123345869
(09/25/2012) [-]
svartruss
User avatar #81 to #42 - thisishardtofapto
Reply 0 123456789123345869
(09/25/2012) [-]
jeg var russ i år og to ting er sikkert. det kommer til å bli BEDRE enn noen noensinne har fortalt dere OG det er lettere å hooke pene jenter hvis man er rødruss. blåruss vinner, alltid. rødruss etter og så svartruss, for noen jenter synes svartruss er spennende, men det er litt mer "status" blant jentene fra Oslo Vest å være vanlig rød/blå

men det er ikke noe problem å hooke uansett.....