I am memory-man. An average whore eats 10000 TB of DNA Data a day... But... Why in norwegian? O.o DNA sperms gigab
Upload
Login or register
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (7)
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
User avatar #1 - gnifle
Reply +1 123456789123345869
(08/08/2012) [-]
But... Why in norwegian? O.o
#4 to #1 - anon id: 0ca46710
Reply 0 123456789123345869
(08/08/2012) [-]
Fårdi de e nårsk som jellå veddu. E veddu på at du e ein jysla ****** å deffår liå e ikkje du. du kan dra ti helvedde.
User avatar #7 to #4 - gnifle
Reply 0 123456789123345869
(08/08/2012) [-]
Uhm... Dude... Wut? Why so mad all of sudden?

Actually thumbed you up because I got the joke...
User avatar #5 to #4 - Darkerface
Reply 0 123456789123345869
(08/08/2012) [-]
Skjerp deg.
User avatar #6 to #5 - southernstatesflag
Reply 0 123456789123345869
(08/08/2012) [-]
Prøvå du å være kul ellå? Kåm te mei på Fevig så ska mi se vem som e tøf i sjeftenn her. Jysla ******.
User avatar #3 - comentator
Reply 0 123456789123345869
(08/08/2012) [-]
I totally understood this joke.
#2 - ftsas [OP]
Reply -1 123456789123345869
(08/08/2012) [-]
awesome pic dude! big ups!