Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#15 - jaybped
Reply 0
(05/30/2012) [-]
Aidamane:
You wouldn't by any change be from Denmark?
Because you look REALLY familiar.
#17 to #15 - Aidamane [OP]
Reply 0
(05/30/2012) [-]
... yes, yes i am
#18 to #17 - jaybped
Reply 0
(05/30/2012) [-]
Haha hvor fanden er det jeg har set dig henne? :D
Kender du nogen der hedder Johan?
#19 to #18 - Aidamane [OP]
Reply 0
(05/30/2012) [-]
Æh.. Nej det gør jeg ikke : |
#32 to #19 - antagonizer
Reply 0
(05/31/2012) [-]
Jeg er ikke fra Danmark, jeg ønsker blot at få involveret og føle sig som en del af en eksklusiv klub, så jeg oversat denne ************.
#33 to #32 - Aidamane [OP]
Reply 0
(05/31/2012) [-]
Hahaha.. nice try
#34 to #33 - antagonizer
Reply 0
(05/31/2012) [-]
hvorfor har du til at ødelægge min sjov?
#35 to #34 - Aidamane [OP]
Reply 0
(05/31/2012) [-]
Fordi andres elendighed er min glæde.. Mwahah!
#36 to #35 - antagonizer
Reply 0
(05/31/2012) [-]
Ah, så du er en FemDom! Kinky! (Nu, hvis jeg har fornærmet dig, at jeg kan lade som jeg savner oversat!)
#37 to #36 - Aidamane [OP]
Reply 0
(05/31/2012) [-]
What even...
#20 to #19 - jaybped
Reply 0
(05/30/2012) [-]
Hm, nej okay. Weird alligevel :)
#31 to #20 - antagonizer
0
has deleted their comment [-]
#25 to #20 - Quagland **User deleted account**
0
has deleted their comment [-]
#26 to #25 - alienstryke
Reply 0
(05/31/2012) [-]
#27 to #26 - Quagland **User deleted account**
-1
has deleted their comment [-]