Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #13 - brianfantastic
Reply -3 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
V=I/R
#14 to #13 - blablawat [OP]
Reply +1 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
I = U/R
User avatar #22 to #14 - cortas
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
L = O/L wut
#15 to #14 - anon id: 55830d26
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Current = Voltage / Resistance

I = V / R

It's ******* Intermediate 1 physics - you learn it in first year! You don't even need to have taken the subject to at least know the equation.
User avatar #17 to #15 - kvamsdal
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
In Norway its U=R*I. Thought it was a global?
#23 to #17 - icanmakeyourbedroc
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Det er det samme, om du bare bytter om, så får du jo I=U/R. Det blir jo U=R*I ;)

English: It's the same, if you just switch, then you'll get I=U/R. It's still U=R*I ;)
User avatar #25 to #23 - kvamsdal
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Tenkte meir på korleis han bruker V istedenfor U, trudde det var like bokstava globalt? For å hindre forvirring og sånt, men det er vell kanskje berre måleeininga?
#26 to #25 - icanmakeyourbedroc
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Om du leser noen av de andre kommentarene, som er kommentert på samme kommentar, så står det at han har feila :p Er noen andre som har sagt at det den Volt skrives med U i formler ;)
User avatar #27 to #26 - kvamsdal
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Googla det, fant ut at det er U her, men på engelsk så er det V, men antar at det er v for volt som blir brukt som måleeining for spenning overalt :)
#30 to #27 - icanmakeyourbedroc
Reply +1 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Ja, det er det ;) Volt, Ampere og Ohm blir brukt over alt, tror jeg ;p hehe. Noen som har det gøy med å gi oss noen røde tomler fordi vi snakker et språk de ikke forstår, ser det ut til ;)
User avatar #31 to #30 - kvamsdal
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Er so lite at det gjer ikkje noken forskjell uansett :)
#32 to #31 - icanmakeyourbedroc
Reply +1 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Jeg har ikke posta noenting på denne brukeren, glemte passord på den gamle, og hadde ikke lagt inn noen mail. *facepalm*
User avatar #33 to #32 - kvamsdal
Reply +1 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Thumba deg opp igjen eg da :)
#21 to #17 - icanmakeyourbedroc
-1 123456789123345869
has deleted their comment [-]
User avatar #19 to #17 - eikedoffen
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
There is no different from our system, Ohm law is the same everywhere. Just like the laws of physic don't change when you go to America.
User avatar #24 to #19 - kvamsdal
Reply -1 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Not exactly what I meant, I'm thinking about him using V instead of U
User avatar #18 to #15 - bloodrunner
Reply -2 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Grilled Cheese = ******* Awesome. **** all you smart peoples.
#16 to #15 - anon id: 0d2059f4
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Jokes on you, the Formula Sign for Voltage is U, look it up.
#20 to #16 - anon id: 55830d26
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
You're a ******* idiot. The formula sign for Voltage is 'V'. If you don't believe me, for whatever retarded reason you may think you have, read a ******* book on it. Or even better, ask someone who isn't you!
User avatar #28 to #20 - kvamsdal
Reply +1 123456789123345869
(05/08/2012) [-]
Actually it's U some places, like in Norway. Still uses v for units (?) though