x
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#89 - derpiestofhooves (05/01/2012) [-]
Herningsholm? Seriously?
I live in Hammerum :D

inb4 "cool story bro"
User avatar #97 to #89 - nolaperd (05/01/2012) [-]
Thisted! ftw..
User avatar #92 to #89 - massi (05/01/2012) [-]
Lol seriøst, har du gået på Hammerum Skole ?
User avatar #93 to #92 - derpiestofhooves (05/01/2012) [-]
Gør stadig
User avatar #95 to #93 - massi (05/01/2012) [-]
Hvad klasse, har du et fornavn eller sådan noget :D
User avatar #96 to #95 - derpiestofhooves (05/01/2012) [-]
8. Z - Asbjørn Holk
Pænt cool at rank #2 af content går på den samme skole som mig :D
User avatar #99 to #96 - massi (05/01/2012) [-]
Gør ikke mere, det er ca. 3 år siden bro.
User avatar #100 to #99 - derpiestofhooves (05/01/2012) [-]
Har gået så :P
Men stadig, jeg har aldrig mødt en fra midtjylland herpå før, så det er ret blæret for mig
User avatar #101 to #100 - massi (05/01/2012) [-]
Haha sweet sweet :p Tror måske jeg har set dig engang!
User avatar #103 to #101 - derpiestofhooves (05/01/2012) [-]
Is that so?
Ikke for at lyde som en stalker, men hvad hedder du? Altså hvis du ikke har noget imod at dele det på internettet
User avatar #124 to #110 - massi (05/01/2012) [-]
^^Its Danish
 Friends (0)