Prepare Your Anus. spare a thumb. 12}_ ‘ rapeape (Mir) El Prepare Your Anus spare a thumb 12}_ ‘ rapeape (Mir) El