Damn Teacher. . I didn' t. Eenish correcting your was I FFCCFF UGUU UGUU UGUU UGUU UGUU- Damn Teacher I didn' t Eenish correcting your was FFCCFF UGUU UGUU-