Just do it. i know it's old, but last time i saw this it was hilarious XD. TI“ II III! “III II III VIII VIII' Ili II III! III lite II 2012.. she laughed and said it sounded like fine boned china clinking together. Just do it i know it's old but last time saw this was hilarious XD TI“ II III! “III III VIII VIII' Ili lite 2012 she laughed and said sounded like fine boned china clinking together