Upload
Login or register
Refresh Comments
Anonymous comments allowed.
asd
#232 - thenoblescout
Reply +3
(12/15/2011) [-]
Merkelig nok er det masse lego......er du helt sikker på at det ikke skulle ha stått Danmark?
#235 to #232 - anon
Reply 0
(12/15/2011) [-]
Bare vi som er mann nok til å trå på dem ;)
#236 to #235 - thenoblescout
Reply 0
(12/15/2011) [-]
så klart, jæveln hadde på seg sko