fuck yeah irl. .. To the front page?
x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#6 to #5 - harasai (04/15/2011) [-]
damm waarom ebt gy wel front page :'( ?
#7 to #6 - thepiepolice (04/15/2011) [-]
Geen idee xd Tis wel grappig, want ik had da gewoon van iemand op Tumblr gestolen. :D
Geen idee xd Tis wel grappig, want ik had da gewoon van iemand op Tumblr gestolen. :D
#8 to #7 - harasai (04/15/2011) [-]
ebt gy zin om s af te kome vandaag ?
ebt gy zin om s af te kome vandaag ?
#9 to #8 - thepiepolice (04/15/2011) [-]
ja, maar ik moet eerst den auto wassen, dus das pas tegen half drie ofzo?
ja, maar ik moet eerst den auto wassen, dus das pas tegen half drie ofzo?
#10 to #9 - harasai (04/15/2011) [-]
Comment Picture
#12 to #11 - harasai (04/15/2011) [-]
Comment Picture
#14 to #13 - harasai (04/15/2011) [-]
Comment Picture
#15 to #14 - thepiepolice (04/15/2011) [-]
ok, kga den auto wassen, als ik af kom laat ik het wel weten  
  
btw, kheb ne nieuwe post over pudding, check :D
ok, kga den auto wassen, als ik af kom laat ik het wel weten

btw, kheb ne nieuwe post over pudding, check :D
+1
#4 - etotheztothekiel **User deleted account** has deleted their comment [-]
#3 - Rascal (04/14/2011) [-]
To the front page?
0
#2 - dickless **User deleted account** has deleted their comment [-]
0
#1 - dickless **User deleted account** has deleted their comment [-]
 Friends (0)