Epic Pokedex Hoenn Region Part 2. Part 1:<br /> /funny_pictures/1586962/ Epic+Pokedex+Hoenn+Region+Part+1/<br /> Sorry for the repost guys, I had to Pokemon Art schryevii Pokedex Epic hoenn