He ain't lion. Tiger wood, oh ho ho ho. A HON WWII] NEVER .'. I love the pun raccoon. He ain't lion Tiger wood oh ho A HON WWII] NEVER ' I love the pun raccoon