Star Wars comp 6. . llooll'' III‘ THE STAR WARS II III VII VIII. Can we not just keep the politics in the politics channel? Star Wars comp 6 llooll'' III‘ THE STAR WARS II III VII VIII Can we not just keep the politics in channel?