x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#140 - runzerinn (03/21/2012) [-]
Icelander brony.. Forever alone in the bitter cold.
#163 to #140 - zenigame (03/21/2012) [-]
Það er ekki svo kalt.
#180 to #163 - runzerinn (03/21/2012) [-]
Vó.. Átti ekki von á þessu.
User avatar #184 to #180 - zenigame (03/21/2012) [-]
ég átti ekki heldur von að það væri annar Íslending á þessari síðu sem horfir á mlp.
#185 to #184 - runzerinn (03/21/2012) [-]
Hvaðan ertu? Reykvíkingur hér.
#187 to #185 - zenigame (03/21/2012) [-]
ég líka.
#188 to #187 - runzerinn (03/21/2012) [-]
Hah! Snilld, hvað ertu gamall? 19 hér.
User avatar #189 to #188 - zenigame (03/21/2012) [-]
17
 Friends (0)