Friesland, the forgotten Kingdom. . A mighty people we were... Defeatists ', Camel walling In A rem my freands! And rpetty again Hahaha I Imfunny!/ l iii) I was Friesland relevant
x

Friesland, the forgotten Kingdom

A mighty people we were...
Defeatists ',
Camel walling In A
rem my freands!
And rpetty again Hahaha
I Imfunny!/ l
iii)
I was or loo!
big and skunk warm!
We knowles, we look my clay!
l N Now Shoo, we must no
relevance connely
conversacion
He] my new
acey
Relevance Serbia strata We are all of
k relevant here
...
  • Recommend tagsx
+151
Views: 14518
Favorited: 10
Submitted: 12/15/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to terciu Subscribe to polandball submit to reddit
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - lotengo (12/15/2013) [-]
Honestly **** Heerenveen (That white blue ball with the red hearts) They always claim they are the best region in the Netherlands. But they are just but a bunch of stupid hillbilly's


Pic related, its still Dutch
#7 to #1 - lokhir (12/16/2013) [-]
Jonkje je moet je mond houden


Fryslân BOPPE!


User avatar #9 to #7 - lotengo (12/16/2013) [-]
Waarom zijn jullie zo trots? Jullie hebben letterlijk NIETS om trots op te zijn
User avatar #14 to #9 - atheistzilla (12/16/2013) [-]
+1
#46 to #9 - aliw (01/07/2014) [-]
Wat voor klapjosti ben jij dan??
User avatar #47 to #46 - lotengo (01/07/2014) [-]
beetje laat om hier nog op te reageren, maar ok, lees de rest van de reacties en vertel me dan waar jullie friezen zo trots op zijn

want lokhir heeft me nog niets verteld
0
#30 to #9 - lokhir has deleted their comment [-]
User avatar #29 to #9 - lokhir (12/16/2013) [-]
en niets om trots op te zijn

Heel de friese cultuur IS trots zijn,
trots op het land zelf, trots op onze geschiedenis gewoon trots op ons eigen ding.

een puntje btw, er zijn oud Frieze dorpen in Zweden en langs de hele kust, Friesland was vroeger een hele natie
#16 to #9 - astarothaufromage (12/16/2013) [-]
Ze zijn gemiddeld het langst van de Nederlanders, hebben de hoogste koeien, meeste sloten, elfstedentocht, minste drugsoverlast en meeste eendensoorten. Meer kan ik absoluut niet te bedenken. Behalve de yogurt, die is ook goed.
User avatar #18 to #16 - lotengo (12/16/2013) [-]
Wat is er nu zo geweldig aan koeien, sloten en eenden?
Dat lang zijn en weinig drugsoverlast is leuk maar niet bijzonder.

En ze hebben het wel constant over die 11stedentocht als je ze vraagt waar ze trots op zijn. Maar de laatste keer was in 97, ut giet toch nie aan stelletje kutfriezen.
User avatar #26 to #18 - lokhir (12/16/2013) [-]
Waar ben jij trots op als Hollander?

Pogingen van de Hollandse graven en hun verbondenen om Friesland te onderwerpen mislukten telkens, en dit definitief in 1345 met de Slag bij Warns, waarin een Hollands-Henegouws ridderleger werd verslagen door een Fries boerenleger.

"Quote wikipedia''


Dit zegt al genoeg lijkt me,

daar praat je voor, ben je daar trots op?

en dan hebben we het nog niet over Grutte pier gehad..
User avatar #40 to #26 - lotengo (12/16/2013) [-]
Hollander?

GE KENT DE GROETE UIT BRABANT KRIJGEN KUT!

Ik heb 10 keer meer om trots op te zijn dan jij maar ik loop er gelukkig nie zo mee te koop.
Maar nu weet ik nog steeds niet waar jullie dan zo trots op zijn...#19 to #18 - astarothaufromage (12/16/2013) [-]
He ik ben ze ook maar belachelijk aan het maken. Ik heb gewoon serieus niets beters te doen
User avatar #20 to #19 - lotengo (12/16/2013) [-]
weet ik veel, ik heb friezen die deze discussie serieus aan gingen wel met slechtere argumenten zien aankomen (SC Heerenveen )


Maar waar kom jij dan vandaan?
#22 to #20 - astarothaufromage (12/16/2013) [-]
Brabant, richting Breda. NAC is niet geweldig maar we schenken goed bier. Waar kom jij vandaan?
User avatar #39 to #22 - lotengo (12/16/2013) [-]
Brabant master race. Regio Eindhoven. Ga waarschijnlijk volgend jaar in Breda studeren
User avatar #24 to #22 - winterconcerten (12/16/2013) [-]
Volgends mij weet jij echt niet waar jij het over hebt, ik mag dan wel niet Fries zijn, maar de echte Friezen zijn legendarisch. Kijk eens naar Koning Radboud. Vechten tot het laatst, nooit overgenomen door het Romeinse Juk, terwijl jij uit een gebied komt die zich als eerste overgaf in Nederland, bah bah bah! Dankzij onder andere Friesland, kunnen Nederlanders trots zeggen dat zij een stand hebben gemaakt tegen de romeinen, en dat ze niet verder kwamen!
#44 to #24 - astarothaufromage (12/17/2013) [-]
De Romeinen hebben nooit een serieuze poging gewaagd de Friezen te onderwerpen. De rijn was een mooie grens. En de handel was al voldoende. Maar dat maakt niets uit. Friesland heeft een mooie geschiedenis. Daarnaast, alles belachlijk maken hoort bij de Brabantse cultuur.
User avatar #21 to #20 - freddychavez (12/16/2013) [-]
ib4 een vlaming die zich komt moeien. Wa is da hier allemaal?!
User avatar #27 to #16 - CrabFace (12/16/2013) [-]
Ik ben 1.97m en rotterdams. Dus ha.
#43 to #27 - astarothaufromage (12/17/2013) [-]
Gefeliciteerd, jij zit maar 5.03 meter onder zeeniveau
User avatar #28 to #27 - lokhir (12/16/2013) [-]
stoer man
User avatar #34 to #28 - CrabFace (12/16/2013) [-]
Iknow.
#2 to #1 - anon (12/16/2013) [-]
The white blue ball with red hearts is, I think, supposed to be the whole region of Friesland, not just Heerenveen. Their flags are the same, but Heerenveen has it in the shape of a shield (google it).
User avatar #3 to #2 - lotengo (12/16/2013) [-]
I did type Heerenveen. I ment Friesland, but u know what i mean.

Friezen and Limburgers suck donkeyballs
User avatar #8 to #2 - lokhir (12/16/2013) [-]
Its our provincial Flag


The Frysians are very proud of it
#42 - anon (12/16/2013) [-]
IK BIN IN ALDERWETSKE WALDPYK EN IK HOU DY OP 'E BEK
#6 - anon (12/16/2013) [-]
Friesland is NOT a completely stupid province (I'm not from Friesland).

The Netherlands have the tallest average of people length, and friesland the tallest average lentgh of The Netherlands, so actually they have the tallest people!
#15 to #6 - astarothaufromage (12/16/2013) [-]
They also have the tallest cows. Which has no relevance. Plus the difference isn't even a centimeter or two, not even where it matters.
#11 - anon (12/16/2013) [-]
inb4 frisian is a dialect
#13 to #11 - astarothaufromage (12/16/2013) [-]
It's a language officially
#17 - anon (12/16/2013) [-]
these are ******* stupid and **** and ******* terrible why must you make these all the time when you know they're utter **** ? you know that they are not funny yet you continue to post them even though they are ******* god awful you should stop this is why you're a virgin nob tickler
#4 - averagelel (12/16/2013) [-]
**** Friesland, North/South Holland (the provinces) have been the most important in terms of wealth AND government. If they want to be independent, please go.

Source: I study in Groningen, the province right next to Friesland. A lot of them study here because Friesland has no major uni, and they are pretty annoying.
#10 to #4 - anon (12/16/2013) [-]
calling people annoying because they speak a different language.

i guess in your logic everybody is annoying when they speak a different language.
#23 to #10 - averagelel (12/16/2013) [-]
A different language? Every single one of them speaks dutch perfectly.. I never said they were annoying because they spoke a different language.. Hell, if I thought people were annoying because they spoke different languages I would absolutely HATE myself because I speak three languages.. Of course, as with everything, there are some nice Frisians, but usually they cluster up in groups with only frisians and look down on the rest of us because they are somehow better. Well, they're not, if you would argue any of the provinces to be the best, it would be North and South Holland, because they hold the government, most businesses, and have done that since the Netherlands became a country.

TL;DR - **** Friesland
#32 to #23 - anon (12/16/2013) [-]
>implying frisians are a lesser race than dutchies
#33 to #32 - anon (12/16/2013) [-]
you can fight it all you want, but holland(and part of the world) is built by frisians.
#38 to #33 - averagelel (12/16/2013) [-]
All they built is their own little part of the country some of you so desperately want to get out of. Frisia has nothing to be proud of, and to be frank, I think the rest of holland hates them just as much as me.
#41 to #38 - anon (12/16/2013) [-]
sure, dream on. search your feelings, you know it to be true!
#45 to #41 - averagelel (12/18/2013) [-]
I've searched my feelings, and all I found is hate for Friesland
#37 to #32 - averagelel (12/16/2013) [-]
Race?
User avatar #25 to #4 - winterconcerten (12/16/2013) [-]
Oh ja joh? Heeft iemand ooit gehoord van het Noord en Zuid hollandse rijk? Nee, het machtige Friese rijk? Ja! Er zijn in Nederland 2 provincies die totaal nergens op slaan en dat zijn Brabant en Limburg. De rest hebben vrij veel betekent voor de geschiedenis.
#36 to #25 - averagelel (12/16/2013) [-]
Noord en Zuid hollandse rijk? Wat dacht je van 'Holland'. Waarom denk dat de meeste buitenlanders ons zo noemen ipv 'Netherlands'. De gouden eeuw was volledig gefinancierd door Noord en Zuid Holland. Friese rijk? Ga toch een eind weg man, het waren een stelletje barbaren in hutten die de rest van nl met rust had moeten laten ipv ze proberen over te nemen...
#48 - anon (01/10/2014) [-]
heard you were talking ****
User avatar #5 - mysticprophecy (12/16/2013) [-]
a little lesson the letter ë does not exist in swedish alphabet but åäö does


i am of swedish
 Friends (0)