Upload
Login or register
Refresh Comments
Anonymous comments allowed.
asd
#8 - anon
Reply 0
(08/18/2012) [-]
Hvor mange fra Norge er det på denne siden?
#60 to #8 - digitized
Reply +8
(08/18/2012) [-]
#54 to #8 - anon
Reply 0
(08/18/2012) [-]
jeg er ikke norsk, men bor i Norge
#57 to #54 - thesheepfarmer
Reply +8
(08/18/2012) [-]
Comment Picture
#49 to #8 - BobWaffle
Reply +52
(08/18/2012) [-]
Hinga Dinga Durgen!
#48 to #8 - tiagogo
Reply 0
(08/18/2012) [-]
sjokkert, eller?
sjokkert, eller?
#41 to #8 - flappypenguin
Reply 0
(08/18/2012) [-]
Heihei
#24 to #8 - mettih
Reply +2
(08/18/2012) [-]
Ikke Norge men jeg er fra Danmark :D
#23 to #8 - playfaire
Reply 0
(08/18/2012) [-]
Mange. Veldig mange.
#19 to #8 - anon
Reply 0
(08/18/2012) [-]
If I say artige(dot)no... then you say..?

;)
#51 to #19 - anon
Reply 0
(08/18/2012) [-]
artige suger
#45 to #19 - thesheepfarmer
Reply +7
(08/18/2012) [-]
Dette.
Dette.
#55 to #45 - varrensage
Reply +3
(08/18/2012) [-]
#59 to #55 - reapersgrave
Reply +3
(08/18/2012) [-]
#71 to #59 - thesheepfarmer
Reply 0
(08/18/2012) [-]
You Make me Sick.
You Make me Sick.
#56 to #55 - thesheepfarmer
Reply +2
(08/18/2012) [-]
Comment Picture
#58 to #56 - thesheepfarmer
Reply +1
(08/18/2012) [-]
Comment Picture
#27 to #19 - northard
Reply 0
(08/18/2012) [-]
Faen i helvete fittesatan
#20 to #19 - anoyingmos
Reply +12
(08/18/2012) [-]
cancer
#18 to #8 - anoyingmos
Reply +17
(08/18/2012) [-]
More than you think. You'll see plenty of comments in norwegian, whenever the thread is Norway related.


I'm norwegian..
#16 to #8 - satansatan
Reply +12
(08/18/2012) [-]
Juhu, nordiske brødre!
#21 to #16 - christofferse
Reply +4
(08/18/2012) [-]
jeg er dansker, så jeg er også en nordisk broder :)
#77 to #21 - satansatan
Reply 0
(08/18/2012) [-]
Er selv dansk!
#15 to #8 - anon
Reply 0
(08/18/2012) [-]
4-5 stk
#14 to #8 - firesale
Reply +2
(08/18/2012) [-]
Jeg er fra tyskland men jeg kan snakker norsk
#17 to #14 - anon
Reply 0
(08/18/2012) [-]
ser ikke sånn ut
#31 to #17 - firesale
Reply +1
(08/18/2012) [-]
og æ suger i norsk fordi æ har lært norsk bare et år
#29 to #17 - firesale
Reply +1
(08/18/2012) [-]
æ kan åsså snakker dialekt
#13 to #8 - charv
Reply +2
(08/18/2012) [-]
Scandinavian master race
Scandinavian master race
#10 to #8 - ewowo
Reply +3
(08/18/2012) [-]
Jag är från Belgien, man jag pluggar Svenska på universitetet och jag förstår nästan alla scandinaviska språk.
#9 to #8 - nunuman
Reply +2
(08/18/2012) [-]
Jeg er fra Danmark, men har læst Nemi i flere år :)
#12 to #9 - omoshiroi
Reply -1
(08/18/2012) [-]
same as nunuman