x
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#8 - anon (08/18/2012) [-]
Hvor mange fra Norge er det på denne siden?
#54 to #8 - anon (08/18/2012) [-]
jeg er ikke norsk, men bor i Norge
#49 to #8 - BobWaffle (08/18/2012) [-]
Hinga Dinga Durgen!
#48 to #8 - tiagogo (08/18/2012) [-]
sjokkert, eller?
sjokkert, eller?
User avatar #41 to #8 - flappypenguin (08/18/2012) [-]
Heihei
User avatar #24 to #8 - mettih (08/18/2012) [-]
Ikke Norge men jeg er fra Danmark :D
User avatar #23 to #8 - playfaire (08/18/2012) [-]
Mange. Veldig mange.
#19 to #8 - anon (08/18/2012) [-]
If I say artige(dot)no... then you say..?

;)
#51 to #19 - anon (08/18/2012) [-]
artige suger
#45 to #19 - thesheepfarmer (08/18/2012) [-]
Dette.
Dette.
#71 to #59 - thesheepfarmer (08/18/2012) [-]
You Make me Sick.
You Make me Sick.
#27 to #19 - northard (08/18/2012) [-]
Faen i helvete fittesatan
#18 to #8 - anoyingmos (08/18/2012) [-]
More than you think. You'll see plenty of comments in norwegian, whenever the thread is Norway related.


I'm norwegian..
#16 to #8 - satansatan (08/18/2012) [-]
Juhu, nordiske brødre!
User avatar #21 to #16 - christofferse ONLINE (08/18/2012) [-]
jeg er dansker, så jeg er også en nordisk broder :)
#77 to #21 - satansatan (08/18/2012) [-]
Er selv dansk!
#15 to #8 - anon (08/18/2012) [-]
4-5 stk
User avatar #14 to #8 - firesale (08/18/2012) [-]
Jeg er fra tyskland men jeg kan snakker norsk
#17 to #14 - anon (08/18/2012) [-]
ser ikke sånn ut
User avatar #31 to #17 - firesale (08/18/2012) [-]
og æ suger i norsk fordi æ har lært norsk bare et år
User avatar #29 to #17 - firesale (08/18/2012) [-]
æ kan åsså snakker dialekt
#13 to #8 - charv (08/18/2012) [-]
Scandinavian master race
Scandinavian master race
User avatar #10 to #8 - ewowo (08/18/2012) [-]
Jag är från Belgien, man jag pluggar Svenska på universitetet och jag förstår nästan alla scandinaviska språk.
#9 to #8 - nunuman (08/18/2012) [-]
Jeg er fra Danmark, men har læst Nemi i flere år :)
User avatar #12 to #9 - omoshiroi (08/18/2012) [-]
same as nunuman
 Friends (0)