Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#1 - lozac
Reply +3
(10/07/2012) [-]
swedish subs XD
#5 to #1 - hongkong
Reply +2
(10/08/2012) [-]
#6 to #5 - lozac
Reply +1
(10/08/2012) [-]
Damer
#7 to #6 - hongkong
Reply +1
(10/08/2012) [-]
#8 to #7 - lozac
Reply 0
(10/08/2012) [-]
have anymore? btw where you from?

har du fler?
#10 to #8 - hongkong
Reply +2
(10/08/2012) [-]
#9 to #8 - hongkong
Reply 0
(10/08/2012) [-]
ja e svensk... varör skulle ja annars etc etc ?
#11 to #9 - lozac
Reply 0
(10/08/2012) [-]
internet min käre vän

kanske bara hade en folder med svenska bilder eller vad man ska säga
#12 to #11 - hongkong
Reply 0
(10/08/2012) [-]
skalman e ju svensk.. men ja kan tänka mig ffler kommer lägga upp fina reaktionbilder för oss svenska.

Trust in the internet you must
#13 to #12 - lozac
Reply 0
(10/08/2012) [-]
ååååh skalman <3

trust the internet i shall