x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #59 to #45 - shunketsu (01/14/2013) [-]
Dag meneer
#67 to #59 - dealwithitfagg (01/14/2013) [-]
Mevrouw*   
Well hello!
Mevrouw*
Well hello!
User avatar #69 to #67 - shunketsu (01/14/2013) [-]
excuses, excuses.
Hoe staat het leven?
User avatar #76 to #69 - dealwithitfagg (01/14/2013) [-]
Haha geeft niet,
Ja goed hoor, en met jou?
User avatar #83 to #76 - shunketsu (01/14/2013) [-]
Ook goed he, lekker examens enzo
#114 to #83 - anon (01/14/2013) [-]
Dacht dat ik de enigste was hier met examens =/
User avatar #211 to #114 - shunketsu (01/14/2013) [-]
Zo´n beetje heel Nederland heeft nu examenperiode volgens mij
User avatar #213 to #211 - dealwithitfagg (01/14/2013) [-]
haha had mijn examens vorig jaar, binnenkort lekker bufferweek, bijna hele week vrij dus of Uurtje school. Daarna vakantie :) succes met je examens!
User avatar #220 to #213 - shunketsu (01/15/2013) [-]
Dankje :D Geniet mar van je vrije tijd
 Friends (0)