Hardcore. UFO Robot Grendizer UFOロボ グレンダイザー (1975) Artist: Gosaku Ota.. but why? Hardcore UFO Robot Grendizer UFOロボ グレンダイザー (1975) Artist: Gosaku Ota but why?