Upload
Login or register

Do It For Denmark

 

No one has found out how to help Denmark's falling birth rate. Until now. Spies Travels announces a competition where you have to make a baby to win.
do-it-for-denmark.dk

Link to the danish travel agency Spies: www.spies.dk
...

Ingen har fundet løsningen på Danmarks alarmerende faldende fødselstal. Før nu.
Spies står bag en konkurrence, hvor du skal undfange en baby for at vinde. do-it-for-denmark.dk

+3
Views: 2884 Submitted: 04/14/2014